At være i dette øjeblik. At sætte al bekymring og ufred til side. Bare være her. I kærlighed til livet og åben for at løfte dig til en højere bevidsthed.

Det er hvad livet og verden kalder på lige nu, og du inviteres til at modtage kærligheden og transformationen og den glæde og euforisk lykke der følger med.

"For når vi lige nu står i en kraftfuld overgang mellem den gamle verden og den nye verden, har vi brug for konkrete redskaber, guidning, healing og vejledning for at finde vejen til en lys og kærlig tilværelse."

Casrsten til salgsside nærvær

Det er derfor jeg har skabt dette omfattende men meget let tilgængelige forløb.

Omfattende fordi der er rigtig mange aspekter af nærvær og bevidsthed, som skal trænes og belyses før det virker i praksis for os. Var der en enkel og meget let rute til optimal og blivende nærvær, havde du sikkert allerede fundet den.

Meget let tilgængeligt fordi vi har så uendelig mange forstyrrende elementer i vores levevis, at opskriften er nødt til at være let at forstå og ikke mindst muligt at overkomme med lethed.

Det har jeg sørget for. 

Med mange års erfaring i formidling og integrering af spirituel praksis, ved jeg nemlig hvor skoen ofte trykker.

Jeg giver dig 12 ugers online forløb, som vil forandre:

 • Din måde at tænke på
 • Din måde at sanse på
 • Din måde at være i følelser på
 • Din måde at håndtere din udvikling på
 • Din måde at se verden på
 • Din måde at leve på
 • Din måde at tale på
 • Din måde at elske på
 • Din måde at være nærværende

 

Hver uge får du:

En guidet healende meditation, som renser, healer og åbner dig

En video med undervisning i modulets tema.

Et indtalt mantra formidlet i et særligt lys-energi sprog, som åbner din bevidsthed.

En taknemmelighedsbøn, som udvider og udvikler din adgang til guidning og spirituel vækst.

Derudover får du supplerende materiale som lydfiler med undervisning, tegneopgaver eller undervisning på skrift, som inspirerer dig til at se verden fra nye vinkler.

Du får også ved afslutningen af hvert modul et refleksions-skema, så du kan følge din egen udvikling.


De 12 moduler giver dig noget vidt forskelligt, og alligevel samler de det, du har brug for i din spirituelle vækst.

Connection (Forbindelse)

Connection er modulet, hvor du forbindes en gang for alle til jordens energi. Alting fungerer bedst, når der er ordentlig forbindelse. Dine reaktionsmønstre bliver lettere at forstå. Din krop har lettere ved at finde balance. Du kan meget bedre finde ud af, hvad der er dit livsformål.

Modulet er for dig som:

 • Laver daglige kompromisser i forhold til dine ønsker og tilsidesætter dig selv

 • Oplever at du har svært ved at opnå sundhed i din krop

 • Har uro, utryghed og måske endda frygt og angst som noget, der fylder i din tilværelse

 

Modulet gør dig i stand til at:

 • Finde ro og tryghed ved at være menneske på Jorden, så du kan videreføre dine drømme

 • Bedømme verden ud fra en rationel og tillidsfuld vinkel uden frygt for fremtiden

 • Give slip på de kropslige og følelsesmæssige ubehag, der findes, når du kun er delvist forbundet til Jorden

 

Sværere er det ikke

Du bliver her meget nøje guidet til, hvad du skal gøre, så du bliver helt forbundet med Jorden - og det er faktisk lettere, end du tror.


Modulet består af:

En healingsmeditation, som forbinder dig en gang for alle til jorden, og som i processen kalder din sjæl helt ned i kroppen, rydder op i den frygt, du måtte have i hjernen og vitaliserer og fornyer alle dine celler, så du kan starte forfra i en meget sundere udgave.

En video som forklarer, hvorfor vi ikke altid er komplet forbundet med Jorden, og hvilke styrker der er ved at arbejde aktivt med at få det til at ske. 

Derudover får du et mantra formidlet i lys-energi sprog,  en taknemmelighedsbøn og et refleksionsskema.

Cooperation (samarbejde)

Coorperation er din mulighed for at foretage en meget vigtig drejning i dit eget liv og samtidig bidrage til positive forandringer for den jord, du går på. Du får mulighed for at tage stilling til sundhed i en meget bred skala og selv gøre noget ved din egen.

Modulet er for dig som:

 • Mærker store udsving i humør og energiniveau

 • Oplever perioder med alt for stor aktivitet i dit liv, og perioder hvor alt går i stå og intet kan lykkes for dig

 • Ophober affald i kroppen, som giver dig ubehag, dårlig hud, uregelmæssig fordøjelse eller dårlig søvn

 

Modulet gør dig i stand til at:

 • Accelerere afgiftningen af din krop

 • Komme tilbage til naturens naturlige rytmer, så du får mere energi og glæde i dit liv

 • Forbinde dig med jorden som ressource for din spirituelle udvikling

 

 Du skal blot have tillid:

Når vi stræber mod det naturlige, som vi gør i dette modul, får vi en stor og vidtfavnende hjælp fra alt det naturlige omkring os. Så læn dig ind i den hjælp, dette modul giver i et udvidet samarbejde med naturen.


Modulet består af:

En healingsmeditation som bringer dig tilbage til naturens rytmer og giver dig nye indsigter om din forbundenhed med Jorden.

En undervisningsvideo som sætter dig og din krop ind i en matrix af forståelse i forhold til værdien ved at søge et dybere samarbejde. Du vil forstå hvorfor, det er så afgørende for vores spirituelle sundhed, vores udvikling og vores velvære i livet.

Et manifest som kærligt samler dig op fra det sted, hvor du uden tvivl er havnet. Et sted som er påvirket af den vestlige kultur og mange års udnyttelse af Jordens ressourcer. Du får her inspiration til at gå en anden vej, hvor du kan være med til at trække udviklingen i en mere healende retning for dig og alle andre.

Derudover får du et mantra formidlet i lys-energi sprog, en taknemmelighedsbøn og et refleksionsskema.

Development (udvikling)

Modulet development sætter fart i din udvikling. Du slipper gamle mønstre og bremseklodser i din krop og i dine tanker, så du frit kan følge din indre guidning til dine næste udviklingstrin. Både hjernen og hjertet støves af, så du kan se og føle klart.

Modulet er for dig som:

 • Savner massiv udvikling i dit liv

 • Har brug for et ekstra skub, for at komme videre med det der forhindrer dig i tankerne, i kroppen eller i hjertet

 • Gerne vil bidrage mere med det du indeholder, men ikke helt ved, hvordan du skal få det til at ske.

Modulet gør dig i stand til at:

 • Gøre dig fri af de gamle mønstre, som styrer og fastlåser dig

 • Slippe frustration over at livet kunne være så meget mere, og i stedet give dig oplevelsen af, at der nu endelig sker noget

 • Opnå en taknemmelighed for og en nysgerrighed i forhold til konstant at gøre udvikling til dit primære værktøj for at finde lykkens vej

 

Lyt og hold fri:

Her er et meget fyldigt modul. Fordelen for dig er, at du blot tilegner dig effekten af modulet ved at lytte og se, mærke og registrere.
– og så holde fri resten af tiden.

 

Modulet består af:

En healingsmeditation hvor du slipper de gamle fastlåste mønstre i samarbejde med moder jord og får åbnet dit hjerte, så du kan mærke dyb forbindelse med dig selv – din sjæl, og din guidning i livet.

En video hvor du vil forstå det dybere perspektiv i at håndtere dine skygger, vurderinger, projektioner og bedømmelser. Det giver dig nemlig mulighed forstå udvikling som livets kilde til mere lykke og klarhed. Samtidig bliver du bevidst om de fælder alle spirituelt interesserede falder i.

Et manifest som ridser de 10 mest luskede fælder op, som forhindrer dig i at udvikle dig. Fælder som er i dig, og som du får løsningen på at slippe ud af ved at bevidstgøre dig om dem.

Derudover får du et mantra formidlet i lys-energi sprog, en taknemmelighedsbøn og et refleksionsskema.

Enrichment (berigelse)

Enrichment er berigelse af dit liv på alle områder i dit liv. I modulet vil dine celler åbne sig for en højere frekvens gennem det man bedst kan forstå som ”kilden til velstand og berigelse”. Det betyder, at du tydeligt mærker din unikke værdi og derved får adgang til berigelse i alle aspekter af livet.  

Modulet er for dig som:

 • Savner rigdom og overflod i dit liv

 • Delvist søger velstand og rigdom gennem andre menneskers oplevelser og liv

 • Delvist opfatter dit eget liv som et liv med fravær af berigende oplevelser

Modulet gør dig i stand til at:

 • Føle dig rig og dermed tiltrække berigelse i dit liv

 • Mærke fornemmelsen af taknemmelighed ud i alle celler, så du bliver en magnet, for det du ønsker dig.

 • Omstille dig fra at være delvis tilskuer i dit eget liv til fuldt ud medspiller i alle livets berigende områder, så du opnår et endnu mere værdifuldt liv.

 

 

Det hele er her:

Gennem opmærksom gennemgang af modulets materiale har du alle værktøjer til overflod. Du behøver ikke søge andre steder.

 

Modulet består af:

En healingsmeditation som bearbejder de mønstre, der er lagret i din fysiske krop, som lige nu  blokerer for berigelse i dit liv. Samtidigt forbinder meditationen dig til den høje vibration, som virkeliggør tiltrækning af mere rigdom.

En undervisningsvideo, der udfolder din forståelse af berigelse som en vidtfavnende tilføjelse til dit liv. Videoen giver dig strategier til at opnå dyb taknemmelighed, så dit liv vil føles som et skatkammer af kærlige oplevelser.

Et manifest som samler trådene, så du har en forståelig strategi at vende tilbage til, når du skal forsætte arbejdet med at berige dit liv – hele resten af livet.

Fire (ild)

Fire er din glød og din indre ild. Tilsammen udgør det, det brændende sted i dig, som afgør din evne til at handle kærligt mod dig selv og andre. 

Modulet er for dig som er:

 • Løbet tør for den energi, der skal nære dig selv.
 • Uden en brændende og glødende power til at sætte ting i gang, som gavner dig

 • Undergravet af dine problemer i dit liv, så du ikke længere 100% bestemmer i dit liv

Modulet gør dig i stand til at:

 • Benytte din indre ild til at forandre din livssituation. Du får udvidet adgang til din skaberkraft.

 • Styre udenom livets små og store energislugende fælder. Du får lettere ved at sige ja når du skal sige ja, og nej når du skal sige nej.

 • Bruge din power rigtigt, målrettet og kærligt.

Og nej, du behøver ikke at gøre så meget

Ved helt enkelt at lytte til healingsmeditationen hver dag og samtidig notere og anerkende dine positive forandringer, vil du mærke din indre ild vokse sig stærk. 

 

Modulet består af:

En healingsmeditation, som åbner din indre power og balancerer din evne til at handle kærligt for dig og andre.

En undervisningsvideo hvor jeg udvider begrebet ”power” for dig, så du får en dyb forståelse af hvorfor handling ikke kun skaber daglig forvandling, men samtidig også åbner for ny bevidsthed og lykke på den lidt længere bane.

Et manifest om energislugende fælder, samt det at stå alene med sin egen power, uden at vide, hvor den skal sendes hen. Du får svaret på, hvordan du finder både afsenderen og modtageren i dig selv.

Derudover får du et mantra formidlet i lys-energi sprog, en taknemmelighedsbøn og et refleksionsskema.

Freedom (frihed)

Freedom er det sted i dig hvorfra du åbner 100 % for din kreativitet. Din mulighed for at måle, hvor langt du er nået med dit indre spirituelle arbejde. Hvis du ikke føler dig bundet af noget, er det fordi du står stærkt i dig selv med frihed. Der hvor du er alene om at træffe valg og beslutninger for dit eget liv. 

Modulet er for dig som er:

 • Låst fast i gamle mønstre, som begrænser din udfoldelse af dit liv

 • Har glemt hvordan følelsen af ubetinget frihed føles

 • Nogle gange tror, at det er nogen andre end dig, der holder nøglen til din frihed

 

Modulet gør dig i stand til at:

 • Opleve frihed som en indre tilstand – en følelse som fylder dig

 

 • Registrere og handle på de ekstra åbninger mod større frihed, der opstår i dit liv

 • Så små frihedsfrø i alle dine livsområder, så frihed ikke kun er noget, du har i din fritid

Det er meget enkelt:

Du kan faktisk slet ikke gøre noget forkert. Du følger bare modulets vejledning og lader dig guide blidt igennem.

 

Modulet består af:

En healingsmeditation som åbner og healer det sted i dig, som altid har kendt til følelsen og tilstanden af frihed, men som du ikke har fuld adgang til.

En undervisnings og healingvideo, som sætter begrebet frihed ind i den store kosmiske sammenhæng og samtidig healer de sår på din sjæl fra tidligere oplevelser (og liv) som du har glemt.

Og som i dag gør at der er områder i dit liv som føles fastlåst, ufrit eller begrænset.

Et manifest om den vigtige næring der er i at have 100% frihed i sit liv. Om det så er en følelse af frihed, en tilstand af frihed, en økonomisk frihed, eller bevægelsesfrihed. Samtidig får du svar på den spændende sammenhæng mellem frihed og grænsesætning.

Derudover får du et mantra formidlet i lys-energi sprog, en taknemmelighedsbøn og et refleksionsskema.

God (Gud)

I dette helt særlige modul møder du Gud. Det kan måske virke overvældende, men i virkeligheden vil du opleve, at du kender Gud bedre end du tror. Det er nemlig en dyb fornemmelse i dig, som du måske kender som at være dybt forbundet, i fuldstændig balance, eller i kontakt med alting og ingenting på en gang. Hvis du ikke kender til den slags opleveler, vil modulet God gøre det muligt for dig.

Modulet er for dig som:

 • Har brug for tryghed ved, at du altid vil være elsket af Gud

 • Har glemt at der er en større og mere fuldendt kraft end dig selv, som du altid kan støtte dig til

 • Gerne vil i kontakt med din egen guddommelighed, så du bedre forstår din unikke værdi

Modulet gør dig i stand til at:

 • Åbne dig for modtagelse af Guds kærlighed, så du kan heale gamle brud med Gud og manglende tro på dig og din egen guddommelighed

 • Give dig hen til samarbejdet mellem det guddommelige og dig

 • At være helt nærværende og rolig med din rolle i verden

 • At træne oplevelsen af at Gud er i alt, så dit liv bliver mere fuldendt og helt

Her er der ingen krav:

Uanset din baggrund. Religiøs eller ej, kan du her få adgang til Gud uden at skulle præstere noget som helst. Bare lyt og hav tillid.

 

Modulet består af:

En healingsmeditation som åbner din kontakt til Gud via enkle spiralbevægelser. Spiralen er det ældgamle symbol som går igen i alle trosretninger, og som jeg her formidler i sin reneste udgave. 

En video hvor du får mulighed for at forstå hvorfor, vi med alle vores udfordringer, helt logisk altid kan vende os hen mod Gud. Hvorfor der altid er hjælp, og hvordan du får adgang til den. Videoen handler også om engle og hvilke stærke og kærlige kræfter vi helt ned i dagligdags gøremål kan få adgang til.

Derudover får du et mantra formidlet i lys-energi sprog, en taknemmelighedsbøn og et refleksionsskema.

Liberation (befrielse)

Liberation er modulet, hvor du frigør dig fra tanken om at være bundet. Det gør dig i stand til at opnå en følelse af, at du er fuldstændig fri i denne verden. Du vil kunne se frihed i alt, og på den måde opnå en meget stor tilfredshed med din tilværelse. Samtidig vil det blive meget tydeligt for dig, hvad du bør slippe og ikke længere give unødvendig opmærksomhed og næring.

Modulet er for dig som:

 • Føler dig bundet af parforhold, job, relationer til venner og veninder, din krop, din økonomi, fast ejendom eller andre udfordringer

 • Ikke altid får brugt dig selv fuldt ud, fordi der ligesom ikke er frihed og plads til dig

 • Gerne vil gøre noget ved det ovenstående og skabe en ny tilværelse med mere frihed til dig

 

Modulet gør dig i stand til at:

 • Frigøre dig gradvist fra bånd, der binder dig til bestemte omstændigheder i dit liv

 • Finde tryghed i nye mere frie omgivelser

 • Forstå hvorfor frihed er en indre og transformerbar tilstand, som alle kan udvide og opnå

I sagens natur

Du kommer ikke til at skulle kæmpe her eller arbejde hårdt. Du skal bare lytte og lade dig transformere.

 

Modulet består af:

En healingsmeditation som fremelsker din urgamle tilstand af at være fri og stabiliserer din evne til at gøre friheden til en konstant følelse i dit liv. – og så får den dig til at danse.

En undervisningsvideo som udfordrer alle dine tidligere og nuværende tanker om, at der er områder i dit liv, du er fuldstændig bundet af. Og som samtidig gør dig til mester i at forstå hvordan frihed findes i alle situationer.

Og så får du musik, som vil inspirere til at danse og bevæge dig.

Derudover får du et mantra formidlet i lys-energi sprog, en taknemmelighedsbøn og et refleksionsskema.

Love (Kærlighed)

I et meget dybt og bredt favnende modul får du her Love. Du kommer helt sikkert her i kontakt med meget dybt følt kærlighed. Kærlighed til dig selv og det lille sårbare men også meget levende barn, du har indeni. Når du mærker, hvor meget du faktisk kan elske dig selv, forstår du uden tvivl en meget større del af dit vidunderlige potentiale.

Modulet er for dig som:

 • Savner en dybere forening med dig selv og samtidig gerne vil lære at slutte fuldstændig fred med de ukærlige oplevelser, livet har budt dig

 • Ikke mærker kærlighed særlig tydeligt fra andre, og tit står lidt alene udenfor fællesskabet

 • Har svært ved at turde åbne dig for andre og give og modtage kærlighed

Modulet gør dig i stand til at:

 • Opnå et dybt og særligt forhold til din indre udvikling

 • At fylde din egen kærlighedsbeholder så godt op at du møder kærligheden fra din omverden – og bevarer den tilstand

 • Supplere det du allerede kan med en endnu dybere kærlighedsfølelse

 Du skal bare modtage:

Med modulet her åbner du for alt ved ganske enkelt at blive i stand til at modtage.

 

Modulet består af:

En healingsmeditation som forbinder dig med dit indre barn og den universelle og højt vibrerende kærlighed, som healer dig. Du åbner dig for modtagelse og dermed healing af gamle ukærlige handlinger, du har oplevet eller gjort mod dig selv.

En video som underviser dig i en vedvarende metode til at kunne få dine selvkærlige handlinger til at vokse og gro i alle livets aspekter. Det gør dig i stand til at samle alle dine kærlige ressourcer, så du altid kan spørge dig selv om kærlig vejledning, og derfor ikke længere behøver søge svarene hos andre.

Derudover får du et mantra formidlet i lys-energi sprog, en taknemmelighedsbøn og et refleksionsskema.

Realization (Erkendelse)

I dette modul opnår du erkendelsen af, at det vigtigste er, at du ER. Det kan have stor betydning for hvordan du vælger at leve, og er en meget afgørende brik for at bringe dig tættere på at være mere nærværende. Styrken ved Realization er, at modulet eliminerer de forstyrrende sideveje, hvor du hidtil har spildt din tid på ikke-nærvær. Ved at erkende at du ER, bliver du ET med alting. En tilstand som giver lykkerus og stort overskud til at leve.

Modulet er for dig som:

 • Lever på halv kraft, fordi din tid spildes på det, der forstyrrer dig, frem for det der glæder dig

 • Går direkte ind i problemer ved at undlade at stoppe op, være med situationen og løse den

 • Helt eller delvist fylder dit liv op med stimulanser og afhængigheder som fx sukker, kaffe, rygning, overspisning, tv-kiggeri, internet eller nyhedstrømmen, der bidrager til negative tanker, undertrykte følelser og en usund krop.

Modulet gør dig i stand til at:

 • Opnå større nærvær med det, der er i dit liv

 • Blive bevidst om, hvor du skaber ubehag for dig selv, og i stedet kan du lære at gøre alle oplevelser til smukke ting, du lærer om dig selv og verden

 • Erkende at bevidst arbejde med åndedrættet, selvkærligheden og taknemmelighed kan skabe en positiv livsvej, du aldrig vil væk fra igen

Når først du er, ja så ER du

Du kan kun være, der findes ikke andet, så her vil du naturligt finde din hjemmebane

 

Modulet består af:

En healingsmeditation som går meget dybt i dine rødder og forbinder dig bevidst og ubetinget til en væren sammen med Jorden. Den forenkler alt og får en stærk værdighed frem i dig, så du vil se verden i al dens skønhed. Du erkender hvor vigtigt, det faktisk er, at lige netop du er her.

En lydfil som bidrager til forståelsen af altings oprindelse og giver svar på, hvorfor vi med vores måde at være i verden, hver dag fraviger de mest enkle principper, som vores verden i virkeligheden er bygget på.

En tegneopgave, som giver dit kreative udtryk et boost og som får alle dine celler op i en positiv vibration. Du vil elske det.

Derudover får du et mantra formidlet i lys-energi sprog, en taknemmelighedsbøn og et refleksionsskema.

Sign (Tegn)

Meget af den vejledning du modtager fra dine åndelige vejledere og fra din krop går tabt. Det skyldes at du gennem livet kommer til at lave rod i det system, du modtager og afsender med. Med modulet Sign laver vi orden igen, så du kan modtage klare signaler, forstå dem og omsætte dem til umiddelbare handlinger, som forandrer dit liv positivt.

Modulet er for dig som:

 • Ikke oplever at du modtager signaler fra dine åndelige vejledere, eller tit har svært ved at forstå budskabet

 • Har det svært med din indføling og derfor tit glemmer at mærke efter, hvad der er godt for dig, inden du sætter noget nyt i gang

 • Godt kan mærke, og måske tit ved hvad der skal gøres, men bare ikke lige får det gjort

Modulet gør dig i stand til at:

 • I hjertet at vide svaret på, hvornår du skal mærke og hvornår du skal handle

 • Bedre at opfatte signaler fra dine åndelige vejledere og omsætte signalerne til handling

 • Frigøre dig fra uklare signaler fra dig til dig selv og også fra din omverden til dig, så du føler dig mindre misforstået og bedre forstår andre

Faktisk er det bare ekstra spændende:

Der er ikke særlig meget du behøver at forstå. Her handler det mere om at være i det og lege med.

 

Modulet består af:

En healingsmeditation som åbner, renser og forsegler dine signaltråde til verden, så du gradvist får klarere og klarere signaler til din krop. Du bliver trænet i at mærke i hjertet, hvad der skal føles i og hvad der skal handles på. Derved får du adgang til ny indre visdom.

 En video som giver inspiration til, hvordan du kan forstå alle de signaler, der kommer fra kroppen og fra vores åndelige vejledere. Den giver også et udvidet perspektiv på, hvad det er muligt at opnå, når du er dygtig til hurtigt at handle på dine indskydelser og på den måde skabe flow i dit liv.

Du får også en guide til, hvordan du fortsætter arbejdet med de indre og ydre signaler fremover. En guide du kan vende tilbage til, når du lader dig forstyrre eller går i stå.

Derudover får du et mantra formidlet i lys-energi sprog, en taknemmelighedsbøn og et refleksionsskema.

Transformation (Transformation)

Her er modulet, hvor du får lov til at transformere din omverden. Det sker med udgangspunkt i det lys, din sjæl genererer i din krop. Du lyser ud i verden med den kærlighed du ER, så du bliver mere afslappet, rolig og i balance med din omverden. Du bliver mere rummelig og kan bedre modtage kærlighed fra andre. Samtidig vil din krop juble i hver celle over at blive gennemlyst af dig.

Modulet er for dig som:

 • Ikke helt er klar over, at du er skaberen i dit eget liv

 • Hellere vil overlade til andre at bestemme, fordi du ikke helt selv tør gøre tingene ud fra, hvad dit hjerte fortæller dig.

 • Har brug for at blive set af andre med de kvaliteter, du indeholder

 

Modulet gør dig i stand til at:

 • Sætte fart i din udvikling, samtidig med at det sker i fuld overensstemmelse med dine indre værdier

 • Meget lettere at være dig selv i selskab med andre

 • Finde vej til dit indre kærlighedslys, når du har brug for at tanke dig selv op

Det er ikke svært at lyse

Når du bliver guidet og vejledt, skal du egentlig blot være til stede med de nye evner, du udvikler

 

Modulet består af:

En healingsmeditation som får dit indre sjælslys til (helt uden yderligere hjælp) at stråle ud i din omverden. Du får ro til at være dig selv, fordi du bedre kan rumme dit eget og andres store kærlige lys.

En undervisningsvideo der sætter fokus på det at være i verden med sit eget lys. Jeg giver dig her mulighed for at se, hvor vigtigt det er, at vi lukker op for at stråle vores kærlighed ud i verden.

Derudover får du et mantra formidlet i lys-energi sprog, en taknemmelighedsbøn og et refleksionsskema.

 

Sådan foregår det når du har adgang til alle 12 moduler

Forløbet løber over 12 uger og der er 12 moduler. Du skal således hver uge starte på et nyt af de 12 moduler, som er beskrevet herover.

Rækkefølgen

Den rækkefølge som modulerne er nævnt i her på siden, er ikke nødvendigvis den rækkefølge, du kommer til at gennemgå dem i. Du vælger selv, eller lader din indre vejleder vise dig den bedste vej igennem.

Jeg har regnet på det. Der er 479 millioner kombinationsmuligheder af de 12 moduler, så du vil ganske givet få din helt unikke og personlige vej gennem forløbet.

Hjemme hos dig i dit tempo

Du vil blive tydelig vejledt i, hvordan du bruger hver uges materiale, og du kan selv bestemme, hvornår du vælger at være i gang. Lidt hver dag er dog bedre end alt på en dag.

Du kan starte allerede nu

og udvide dit nærvær og din bevidsthed.

 

GRATIS adgang til det første af de 12 moduler 

og opnå en dyb CONNECTION 


Modul 1 CONNECTION består af:

En healingsmeditation, som forbinder dig en gang for alle til jorden, og som i processen kalder din sjæl helt ned i kroppen, rydder op i den frygt, du måtte have i hjernen og vitaliserer og fornyer alle dine celler, så du kan starte forfra i en meget sundere udgave.

En video som forklarer, hvorfor vi ikke altid er komplet forbundet med Jorden, og hvilke styrker der er ved at arbejde aktivt med at få det til at ske. 

Derudover får du et mantra formidlet i lys-energi sprog,  en taknemmelighedsbøn og et refleksionsskema. 

Modtag adgang til det første modul NU, og få tilsendt tilbud på mail, så du senere kan få adgang til alle 12 moduler.
Klik på linket herunder og kom i gang nu.

Ja tak - giv mig CONNECTION modulet Gratis

Har du spørgsmål til mig, så skriv endelig.

Du kan sende en mail på:  
carsten@rahzull.dk

 

Eller skrive til mig på Facebook
messenger